کودکان طلاق : چگونه به فرزندمان کمک کنیم تا با جدایی والدینش کنار بیاید؟

کودکان طلاق : چگونه به فرزندمان کمک کنیم تا با جدایی والدینش کنار بیاید؟

همه‌ی ما می‌دانیم که طلاق در دنیای معصومانه کودکان اتفاقی غیر قابل باور، ناراحت کننده و شوک برانگیز است و در صورتی که توجه کافی به کودکان طلاق نشود ممکن است آن‌ها با مشکلات مختلفی مواجه شوند