رفتار با نوجوان دختر:‌ دوره پر چالش نوجوانی و بایدها و نبایدهای رفتار با نوجوان دختر شما

رفتار با نوجوان دختر:‌ دوره پر چالش نوجوانی و بایدها و نبایدهای رفتار با نوجوان دختر شما

رفتار با نوجوان دختر به اندازه این که خودتان در همان موقعیت یک نوجوان باشید، سخت خواهد بود. دختران نوجوان امروز بیش تر از نسل‌های گذشته، با طیف وسیعی از عامل‌های استرس زا روبرو می‌شوند و این موضوع باعث می‌شود تا آن‌ها در معرض خطرات جدی همانند آسیب خود، سوءمصرف مواد، اختلالات مصرف غذایی، اضطراب و افسردگی باشند.