اینفوگرافیک: بی‌خوابی و راهکاری برای درمان آن

اینفوگرافیک: بی‌خوابی و راهکاری برای درمان آن

اینسومنیا یا همان بی‌ خوابی یکی از مشکلاتی است که در دنیای امروزی همه گیر شده است. اما تعریف کلی اینسومنیا چیست؟ به طور کلی اینسومنیا یعنی ناتوانی در داشتن خواب کافی و مناسب است که رفته رفته به یک عادت تبدیل می‌شود