بررسی مشکلات روانی فرزندان طلاق و راهکارهایی برای رفع آن‌ها

بررسی مشکلات روانی فرزندان طلاق و راهکارهایی برای رفع آن‌ها

جمع خانواده که از پدر، مادر و فرزند یا فرزندان تشکیل می‌شود، برای کودکان مامن و پایگاه امن زندگیست که در آنجا می‌تواند کاملا احساس امنیت و آرامش خاطر داشته باشد؛ ولی این احساس و تصور، گاهی اوقات با پیش‌آمدن پدیده ناخوشایند طلاق، ازبین می‌رود.