چگونه با جدایی و تمام کردن یک رابطه‌ی ناموفق کنار بیاییم؟

چگونه با جدایی و تمام کردن یک رابطه‌ی ناموفق کنار بیاییم؟

حس عشق و دوست داشتن از جمله زیباترین احساسات انسانی است که هر شخصی نیازمند این احساس است و هر فردی در زندگی خود به‌نوعی درگیر این حس را در عمر خود تجربه کرده است؛ ولی موردی‌که این مسئله را تلخ و ناخوشایند می‌کند، «شکست عشقی» است.