بهداشت روان و پیشگیری از افسردگی توسط هوش مصنوعی : پیش به سوی آینده!

بهداشت روان و پیشگیری از افسردگی توسط هوش مصنوعی : پیش به سوی آینده!

آیا تا به حال با فردی که دچار افسردگی است در ارتباط بوده‌اید؟ اگر جوابتان مثبت است، احتمالا می‌دانید که افسردگی قابل درمان است. اما آیا بهداشت روان و پیشگیری از افسردگی کاملا امکان‌پذیر است؟