اختلالات روانی دوران بارداری

اختلالات روانی دوران بارداری

افسردگی، غم و اندوه یا احساس خستگی برای هفته‌ها و گاهی ماه‌ها در دوران بارداری وجود دارد. برخی از زنان قبل از بارداری سابقه ابتلا و یا مصرف قرص‌های افسردگی داشته باشند؛ که این موضوع در دوران بارداری تشدید خواهد شد.