اینفوگرافیک: آیا رسانه‌های اجتماعی ما را دچار اختلالات روانی می‌کنند؟

اینفوگرافیک: آیا رسانه‌های اجتماعی ما را دچار اختلالات روانی می‌کنند؟

در صورت افراط در استفاده از شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های امروزی بدون شک دچار تغییر در رفتار و اختلالات روانی خواهید شد. اما فکر می‌کنید این مشکلات حاد هستند یا جزئی؟