بیماری روانی در کودکان چگونه به وجود می‌آید؟

بیماری روانی در کودکان چگونه به وجود می‌آید؟

بیماری روانی در کودکان بسیار شایع است، سالانه حدود ۲۰ درصد کودکان مبتلا به بیماری‌های روانی شناسایی می‌شوند. شناسایی و درمان سریع و به موقع این بیماری‌ها در کودکی می‌تواند بسیار کمک کننده باشد.

بیماری‌های روانی شایع و افراد مشهور مبتلا به آن‌ها را بشناسیم!

بیماری‌های روانی شایع و افراد مشهور مبتلا به آن‌ها را بشناسیم!

همانطور که می‌دانید بیماری‌های روانی انواع مختلفی دارند و شرایط مختلفی به عنوان بیماری روانی شناخته می‌شوند. شناسایی به موقع و صحیح این بیماری‌ها می‌توان به بهبود سریع فرد کمک کند.