اختلالات سایکوتیک چه نوع اختلالاتی هستند؟

اختلالات سایکوتیک چه نوع اختلالاتی هستند؟

اختلالات سایکوتیک به دسته‌ای از بیماری‌های جدی گفته می‌شود که بر روی ذهن تاثیر می‌گذارند. فردی که به این اختلالات دچار باشد نمی‌تواند با دقت و به درستی فکر کند، پاسخ به احساسات دیگران و درک واقعیت برای او دشوار است، قضاوت درستی ندارد و از درک کامل واقعیت عاجز است.

شخصیت اسکیزوئید را چگونه از شخصیت افسرده تشخیص دهیم؟

شخصیت اسکیزوئید را چگونه از شخصیت افسرده تشخیص دهیم؟

برخی افراد که تصمیم می‌گیرند برای درمان به روانپزشک مراجعه کنند، می‌گویند که افسرده هستند، اما درواقع آن‌ها اسکیزوئید هستند. تفاوت بین این دو اختلال شخصیت را در این مقاله بیشتر می‌خوانیم.