بیماری روانی در کودکان چگونه به وجود می‌آید؟

بیماری روانی در کودکان چگونه به وجود می‌آید؟

بیماری روانی در کودکان بسیار شایع است، سالانه حدود ۲۰ درصد کودکان مبتلا به بیماری‌های روانی شناسایی می‌شوند. شناسایی و درمان سریع و به موقع این بیماری‌ها در کودکی می‌تواند بسیار کمک کننده باشد.