خیانت به همسر  : چگونه همه چیز را دوباره از نو بسازیم؟

خیانت به همسر  : چگونه همه چیز را دوباره از نو بسازیم؟

رسانه‌ها با داستان‌های مختلف خیانت به همسر پر شده است. چه در فیلم‌های سینمایی چه شایعات پراکنده درباره‌ی انسان‌های مشهور همه و همه داستان‌هایی است که روزانه حداقل یکی از آن‌ها را می‌شنویم.