بیماری‌های روانی شایع و افراد مشهور مبتلا به آن‌ها را بشناسیم!

بیماری‌های روانی شایع و افراد مشهور مبتلا به آن‌ها را بشناسیم!

همانطور که می‌دانید بیماری‌های روانی انواع مختلفی دارند و شرایط مختلفی به عنوان بیماری روانی شناخته می‌شوند. شناسایی به موقع و صحیح این بیماری‌ها می‌توان به بهبود سریع فرد کمک کند.

استرس

استرس

استرس   استرس واکنش فیزیولوژیکی بدن انسان است و زمانی اتفاق می افتد که فرد احساس می کند بین فشارهای وارده و توانایی هایش توازن…