چگونگی تشخیص و درمان اختلال شخصیتی پارانوئید

چگونگی تشخیص و درمان اختلال شخصیتی پارانوئید

اختلال شخصیتی یا بدگمانی را شاید بتوان حاصل واکاوی‌های بیش ازحد افراد در مورد دیگران دانست. تا جایی‌که افراد مبتلا به این اختلال دچار بدبینی و بدگمانی شدید نسبت به دیگران می‌شوند و از این رو دچار شک تردید در رابطه با افراد می‌شوند.