بیماری اختلال های حرکتی را چگونه تشخیص دهیم؟

بیماری اختلال های حرکتی را چگونه تشخیص دهیم؟

بیماری اختلال های حرکتی به اختلالی می‌گویند که باعث حرکات اضافی و گاها تکراری، عدم حرکت، سفتی عضلات که موجب اخلال در فعالیتهای روزانه می‌شود. در این مطلب این اختلال و روش تشخیص آن را خواهیم آموخت.