شخصیت اسکیزوئید را چگونه از شخصیت افسرده تشخیص دهیم؟

شخصیت اسکیزوئید را چگونه از شخصیت افسرده تشخیص دهیم؟

برخی افراد که تصمیم می‌گیرند برای درمان به روانپزشک مراجعه کنند، می‌گویند که افسرده هستند، اما درواقع آن‌ها اسکیزوئید هستند. تفاوت بین این دو اختلال شخصیت را در این مقاله بیشتر می‌خوانیم.