مطلب جالبی بود و مخصوصا بخشی که مثالی از شکسپیر آوردید خیلی جذاب بود.
ممنون از مقاله خوبتون.