سلام من دیگه خسته شدم تاالانم احساس میکنم خودم رو گول زدم هیچ وقت هیچ مشکلی حل نمیشه من از وقتی یادم میاد با پدرم مشکل داشتم خداهم هرچی دوست داشتم یکی یکی ازم گفت واقعا دیونه شدم دیگع همش به خودم میگم یعنی اینا اتفاق افتاده حالاهم خیلی دلم میخواد خودم رو بکشم راحت بشم