من یک دختر ۱۳ ساله ام که هر تستی انجام دادم رتبم شده ۴۰ تا ۳۵ یعنی افسردگی خیلی شدید . میشه راه درمان بدین ؟؟؟