با سلام، همسرم از ابتدای زندگی اشتباه زیاد میکنه، روحیه من رو جریحه دار میکنه، من دلسرد میشم گاهی ازش متنفر میشم، بیشتر اوقات تو اون مراحل می خوام ازش جدا بشم، با قهر و دعوا بهش توضیح میدم که چرا ناراحتم، اونم عذر خواهی میکنه و به زور منو میبره تو جمع، فکر میکنه همه چیز تموم میشه، فکر میکنه من فقط به همین احتیاج دارم که اشتباهشو بپذیره که من تو اون لحظه ساکت شم، بعد دو باره چند روز بعد یک بی توجهی دیگه به روحیه و عواطف من و دخترش، مثلا یک نمونه براتون بگم اگر من با کسی دعوام شه یک هو در نقش یک آدم متجدد می ایسته از شخص عذر خواهی میکنه بعد که من حرصمو سرش خالی میکنم منو راضی میکنه اما من قلبم زخم خورده و جلوی دیگران خورد شدم یا مثلا اگر من سکندری بخورم جلوی دیگران با جماعت به من می خنده بعد میگه خوب خنده دار بود ولی من که کمکت کردم!اینها رو چی کار میشه کرد