ترس از تغییر : با هر تغییری در زندگیمان، یک مسیر جدید در مغزمان ساخته می‌شود؟

ترس از تغییر : با هر تغییری در زندگیمان، یک مسیر جدید در مغزمان ساخته می‌شود؟

تا بحال به این موضوع فکر کرده‌اید که اغلب ما انسان‌ها بسیار سخت تغییر می‌کنیم و همواره مقاومت نشان می‌دهیم؟ این ترس از تغییر حتی هنگامی که می‌دانیم تغییر برای شرایط فعلی ما خوب است، وجود دارد.