سلام.علائمی که گفتید کاملا کلی است و بر اساس مشاهدات ناقص می باشد.
نمی توان به عنوان مشکل روانی انها را دسته بندی کرد و ممکن است دلایل دیگری هم داشته باشد.
دوستی داشتم که سیگاری شد در صورتی که اصلا اهلش نبود اما رفت و آمد زیاد در عراق باعث شد و ناخواسته برایش این اتفاق افتاد.