سلام ، من خیلی دوست دارم با خنده دیگران رو بکشم و بعضی وقت ها خوابشو میبینم ، من زیاد از آزار دادن خوشم نمیاد مخصوصا اگه طرف من دختر باشه ولی اگه من از کسی اعصبانی باشم یا خوشم نیاد اگه موقعیتش داشته باشم می کشمش ، آیا این سادیسمه؟