ممنون از اطلاعات خوبتون. مادرشوهرم دیشب دچار حمله ی عصبی شده بود و علائمی شبیه سکته داشت .ولی مثل اینکه هیستریک بوده .و یه بغضی تو گلو داشت که انگار کل وجودش میخواست فریادش بزنه و نمیتونست .