سلام ببخشیدمادرم من ۶۵سالش هست براثرتصادف وضربه درقسمت جلوسمت راست سرش دچاراختلا ل شناختی شده است ولی زبانش وطرزصحبت کردنش یرسع وخوب ولی کلمات درست بکارنمیبره دربکاربردن کلمات درجای خود اختلال دارومارانمیشناسد یه وقتایی راه درمانش چی است ایادرمانی دارد و سابقه بیماری الزایمر نیز درکل درخانواده شون نبوده تاحالا لطفا برای راه درمانش راهنمایی بفرمایید.تشکر.