سلام من مادرم ۵۲ سالشه تقریبا یکسال
هست که احساس می کنم افسردگی داره ولی نه مشاوره میاد نه دکتر دوست نداره با کسی رفت و آمد کنه با کسی هم زیاد حرف نمیزنه حتی با من که فرزندش هستم هم زیاد حرف نمیزنه چیکار کنم نگرانم براش به پدرم هم اهمیت نمیده خواهش میکنم کمکم کنید