بسیار عالی بود من ۱۸ سال چنین مشکلی دارم و واقعا رنج آور هست. من علاوه بر این علایم درد های وحشتناکی رو تجربه میکنم که یه موقع هایی مطمین میشم که تو خواب میمیرم این علایم هم مربوط به همین زمینه هست؟