تمام پاسخ های : سلام برای برظرف شدن تیک اعصاب چه باید کرد

سلام برای برظرف شدن تیک اعصاب چه باید کرد

۱ هفته پیش
reply پاسخ ها
بهنوش ده آرا |کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

با سلام باید نوع و شدت تیک و دلایل به وجود آورنده بررسی بشه تا برای کنترل تیک راهکاری در نظر بگیریم

۱ هفته پیش