تمام پاسخ های : سلام خدمت شما من میخوام درس بخونم اما نمیدونم از

سلام خدمت شما من میخوام درس بخونم اما نمیدونم از کجا وچطوری بخونم واز طرفی درس نخوندی عذاب وجدان میگیرم ووقتی کتاب دست میگیرم وقت کشی میکنم ومدام با چیزهای دیگه سرگرم میشم ودر ضمن شاغل هم هستم

۵ ماه پیش
reply پاسخ ها